Mieszkania przy Jarej 7

Widok od ul.Jarej w kierunku ul.Bruzdowej

Ogród od strony M16

Widok od ul. Jarej w stronę Wisły

Widok od ul.Jarej w kierunku ul.Bruzdowej

1/6